Staffan Stenhart Risinger

Staffan Stenhart Risinger är leg. sjuksköterska och leg. psykoterapeut med auktorisation i kognitiv psykoterapi. Dessutom är han verksamhetsansvarig för Skolberga vård- och behandlingshem som han driver sedan 1990. Staffan har arbetat sedan 1988 med psykos- och personlighetsrelaterade problem. Som komplettering till kognitiv psykoterapi och kognitiv beteendeterapi använder han sig av metoder som klinisk hypnos med imaginativa övningar och mindfullnes. För att integrera kropp och själ används även olika former av övningar där andning och fokusering på kroppsmedvetenhet ingår. Vanliga problemområden är ångest, depression, stress, kriser, existentiella problem och tvångsproblematik. Målgrupper är vuxna, ungdomar i individuella terapier, samt par och familjer.

Mobil: 070-852 75 36
E-post: risinger@telia.com