Sofie Lindberg

Sofie Lindberg är leg psykolog, leg psykoterapeut med KBT-inriktning samt certifierad Schematerapeut. Arbetar deltid som privatpraktiserande psykoterapeut och deltid på en Unga Vuxna mottagning. Har lång erfarenhet av att arbeta såväl inom vuxenpsykiatrin som ungdoms- (unga vuxna) psykiatrin och har därmed en bred erfarenhet av olika slags problem som kan uppstå i såväl unga år som i vuxenålder. Sofie arbetar med personer som har olika personlighetsrelaterad problematik, kriser, trauma, självskadebeteenden, depression och olika slags ångestproblem. Arbetar också med relationsproblem och stressrelaterad ohälsa. Förutom sedvanliga KBT-metoder arbetar Sofie också med schematerapi som är en KBT-metod och kort kan sägas hjälper till att komma till rätta med personlighetsmönster som blivit/är dysfunktionella.

E-post: sofielindberg@hotmail.com
Mobil: 070 357 09 42