Siri Lundmark

Siri Lundmark är beteendevetare och legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning. Arbetar deltid som privatpraktiserande psykoterapeut samt är även anställd vid Stressmottagningen vid Karolinska Institutet. Arbetade tidigare under många år vid Försäkringskassan med rehabilitering av sjukskrivna personer. Tar gärna emot personer som besväras av stress- och utmattningsproblematik, ångest, depression, kriser, sömnstörningar, existentiella problem, fobier efter kriser och relationsproblem. Har även lång erfarenhet av att arbeta med coaching och arbetslivsinriktad rehabilitering. Föreläser gärna om – Att hantera stress i vardagen – och – Att lyckas med rehabilitering vid stressrelaterade besvär/sjukskrivningar.

Mobil: 070-248 21 23
E-post: siri.lundmark@uvtcmail.se
Hemsida: www.sirilundmark.se