Gunilla Renholm Lif

Gunilla Renholm Lif är leg.psykolog, leg.psykoterapeut, auktoriserad schematerapeut enligt internationella kriterier, utbildad handledare i KBT och Schematerapi. Arbetar halvtid som privatpraktiserande psykoterapeut samt halvtid som handledare på Steg1 och Steg2 utbildningarna vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm. Har lång erfarenhet inom vuxenpsykiatri med bred erfarenhet av många olika problem och klienter.

Målgrupp är: klienter med stressrelaterad ohälsa. ångest, depression, kriser, relatonsproblematik, personlighetsrelaterad problematik, personlig utveckling, utbildningsterapier. Det psykoterapeutiska arbetet utgår alltid från varje klients individuella behov, problematik, intresse, förutsättningar. En individuell behandlingsplan utformas med målformuleringar och förslag på vilka metodet som bedöms lämpliga för varje individ. Metoder som kan användas är KBT, Schematerapi, Mindfulness, ACT..

Tar även emot handledningsuppdrag privat och offentlig vård, enskilt och i grupp samt uppdrag inom personal- och ledarskapsutveckling.

Se även: www.cbti.se (svenska Institutet f Kognitiv Psykoterapi)

Medlem i Sveriges Psykologförbund
SFKBT (Svenska föreningen f KBT)
International Society for Schema Therapy

Kontakta gärna per mail: kbt.schematerapi@gmail.com
Mobil: 0706 – 686328