Britt Skagerberg

Britt Skagerberg, leg sjuksköterska, specialistutbildad i psykiatri, leg psykoterapeut, auktoriserad i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier.
Har erfarenhet av ångest- och depressionstillstånd, stressrelaterade problem, kriser och sorgbearbetning. Har utbildning i Dbt och har genomgått en instruktörutbildning i MBCT (mindfulness-based cognitive therapy) och leder kurser i mindfulness och i Medicinsk yoga.

E-post: brittskagerberg@yahoo.se
Mobil: 070-453 22 06