Länkar

www.kognitiva.org
Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier

www.schematherapy.com
Information om schematerapi

www.sps.nu
Stödföreningen av panikångest och social fobi

www.ocdforbundet.se
Svenska OCD förbundet ANANKE

www.stressmottagningen.com
Stressmottagningen

www.angest.se
Svenska ångestsyndrom-sällskapet

www.sbu.se
Statens beredning för medicinsk utvärdering