Kognitiv Beteendeterapi

Kognitiv psykoterapi är strukturerad och bygger på att man från början systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Kognitiv psykoterapi handlar om hur tankar, känslor, handlingar samt kroppens fysiologi inbördes påverkar varandra. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden.

Under terapins gång får du hjälp med att se vad som inträffade som kan ersätta den ”gamla sanningen”. Detta öker möjligheten att långsiktigt bryta tanke- och beteende mönster som ställer till problem för dig själv eller i relation till andra.

Terapin är tidsbegränsad och du och terapeuten bestämmer tillsammans mål för terapin. Du får hemuppgifter som förlänger det arbete som påbörjats under terapisessionen. Kognitiv och Beteendeinriktad terapi bygger på forskning och beprövad erfarenhet och är av Socialstyrelsen godkänd terapiform.

För din trygghets skull vill vi informera att vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte ger någon information om dig till någon annan utan att ha fått ditt medgivande. Vi ber dig också att inte prata om de personer du ser på mottagningen.