Att lyckas med rehabilitering vid stressrelaterade besvär/sjukskrivningar

Vänder sig i första hand till dig som behandlare eller som på annat sätt möter personer med stressproblematik. Ger ökad kunskap och förståelse hur man kan arbeta med rehabilitering av personer med stressrelaterade besvär. Olika exempel ges på hur en rehabiliteringsprocess kan se ut från varningssignal till återgång till arbete.

Välkomna att kontakta mig för ytterligare information
Siri Lundmark

Aktuellt

Föreläsningar

Kurser

Handledning